Orthotherapie

Wat is orthotherapie?

Orthotherapie is een hulpverlening met psychoanalytische inslag en te situeren in de alternatieve hulpverlening. Een elementaire behandeling, die model gestaan heeft voor vele andere huidige therapievormen. De therapie wordt gegeven door mensen die een grondige, niet-universitaire opleiding gevolgd hebben.

De orthotherapie is altijd een individuele aanpak, en begint met een duidelijke analyse van de oorzaak van de huidige klachten. Iedere behandeling is uniek en niet met een andere te vergelijken. Het resultaat van de behandeling voor de patiënt is dat deze meer zichzelf wordt, beter met zijn of haar energie omgaat, minder angst beleeft, minder compensatiegedrag vertoont en zich gelukkiger voelt.

Het indicatiegebied van de Orthotherapie.

Een breed scale emotionele problemen en psychosomatische klachten worden met deze therapie behandeld. Ze is bedoeld voor mensen die kampen met trauma’s, dus onverwerkte conflicten zoals spanningen, haat, wrok, angsten en fobieën. Ook relatieproblemen op het werk, met de partner, ….. worden aangepakt.

Alle klachten die met het gevoelsleven te maken hebben kunnen behandeld worden. In grote lijnen zijn deze als volgt te rangschikken:

  • Neurotische verschijnselen: dwanggedachten, dwanghandelingen. Wel iets willen maar het gebeurt steeds maar niet. Wél doen wat men niet wil en niet doen wat men wél wil.
  • Emotionele klachten: overspanning, depressiviteit, agressie. Zich onbehaaglijk voelen. Zich schuldig voelen.
  • Relatieproblemen: geen relaties aankunnen. Steeds meerdere relaties moeten hebben. Steeds weer stuklopende relaties. Geen genegenheid kunnen krijgen uit een relatie. Zich steeds maar inleveren.
  • Psychosomatische aandoeningen: lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor te vinden is.
  • Seksuele moeilijkheden: angst voor seksualiteit, frigiditeit, impotentie, geremdheid, schaamte, pijn. Zich niet veilig voelen. Te veel of te weinig behoefte aan seksualiteit. Gedrag als exhibitionisme en sadisme.

De helende werking.

De Orthoherapie heeft een gedegen theoretische ondergrond, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. De helende werking is gebaseerd op waarnemingen tijdens de praktische behandelingen en de veranderingen die plaats vonden in het leven van patiënten ná de behandeling.

De klacht van de patiënt in het heden wordt d.m.v. vraag en gesprekstechniek in kaart gebracht. Daarna volgt “terugplaatsen” van de klacht naar de wereld van de patiënt als kind: het “toen en nu” principe. We zullen dan altijd een soort van emotioneel trauma of conflict vinden. De behandeling bestaat erin juist dát belangrijke eerste trauma of conflict op te zoeken en te laten herbeleven.

Indien een bepaald associatiegebied is geprogrammeerd met teveel aan energie wordt door de herbelevingen en het afreageren de energie steeds minder tot uiteindelijk het voor die patiënt normale niveau is bereikt. Na de verwerking van de herbelevingen zal de patiënt in dezelfde situatie niet meer zo heftig reageren maar op een normaal niveau. De patiënt zal vrijer gaan leven en zich losser en spontaner bewegen, en directer met andere mensen omgaan.

Contra-indicaties.

De behandeling kan op de meeste mensen toegepast worden. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

  • Allereerst moeten de hersenbanen waarlangs de impulsen naar de associatiegebieden getransporteerd worden redelijk goed functioneren. Dit betekent dat de patiënt niet verdoofd mag zijn door medicijnen of drugs.
  • Tijdens zwangerschap wordt behandeling afgeraden omwille van de vrijkomende emoties. Beter is het daarom te wachten tot na de geboorte van de baby.
  • Een heel enkele keer komt het voor dat de karakterstructuur van de patiënt de behandeling niet verdraagt. Hierop wordt hij of zij tijdens het voorgesprek getest.

Verloop van de orthotherapie

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitleg gegeven over deze aanpak. Dan wordt grondig nagegaan of deze therapie kan toegepast worden.

Het effect van de behandeling is, net als bij alle andere behandelingen, afhankelijk van de analyse van het probleem in het heden.
Wat is er eigenlijk aan de hand? En wat is daar de oorzaak van?

De klachten in het heden worden teruggeleid naar de situatie waarin de patiënt zich bevond gedurende zijn eerste vijf levensjaren. De therapeut wijst op de verbanden en overeenkomsten, en zo zal het voor de patiënt duidelijk worden wat zijn of haar klachten in het heden te vertellen hebben en waar de oorzaken liggen. De therapeut bespreekt daarna met de patiënt het verloop van zijn of haar therapie en de te verwachten resultaten. Na ten minste drie dagen bedenktijd kan de patiënt besluiten of hij/zij de therapie wil ondergaan of niet. Het analytisch voorgesprek duurt ca. twee uur.

Afspraken worden gemaakt voor de zogenaamde 10-daagse waarin men tien opeenvolgende werkdagen naar zijn therapeut gaat voor sessies van anderhalf tot twee uren.

De praktische behandeling.

Iedere dag begint de behandeling met een gespreksdeel. Daarna begint de eigenlijke sessie. De patiënt neemt plaats op een bank/bed en de ogen worden volkomen donker gemaakt. Na een eenvoudige ontspanningsoefening, leidt de therapeut de patiënt naar één van de oorzakelijke situaties in de vroege jeugdjaren terug. Het is een bekend verschijnsel in de psychologie, dat de mens teruggeplaatst in de omgeving waar hij iets leerde, zich het indertijd daar geleerde weer kan herinneren, ook al was hij het ogenschijnlijk “vergeten”.
De herbelevingen die de patiënt ondergaat zijn vaak zeer intensief en emotioneel. De conflicten worden weer herbeleefd met de intensiteit waarmee een klein kind deze beleeft. Doordat de patiënt zich ook bewust is van het heden, d.m.v. het contact met de therapeut, vindt de beleving op twee niveaus plaats. Op deze wijze is het mogelijk het oorzakelijke trauma alsnog te verwerken. Dit is de kern van de helende werking van de Orthotherapie. Vaak geeft het zich bewust worden van het oorzakelijke trauma direct al een verandering van de levenshouding van de patiënt. Soms duurt de integratie weken. Naarmate de therapie vordert worden de herbelevingen intensiever. Het teveel aan energie, dat zich in het lichaam van de patiënt bevindt, wordt tijdens de sessies ontladen. Stapsgewijs worden de conflicten uit het verleden herbeleefd en afgereageerd. Telkens wordt er systhematisch gewerkt aan de stevige opbouw van een nieuwe aanpak.

Na die 10-daagse begint de verwerkingsperiode waarin men aanvankelijk elke week langs komt. De eerste twee weken na de behandeling is de patiënt hoofdzakelijk bezig deze emotioneel te verwerken. De betekenis van het beleefde in de sessies wordt steeds duidelijker. De patiënt gaat zijn of haar omgeving zien in het licht van zijn of haar verkeerde programmering. Daarna volgt een 4-weekse periode waar in de patiënt zijn of haar nieuwe visies tracht toe te passen in het dagelijks leven. Maar dit lukt nog niet altijd! Na deze golven in het gevoelsleven stabiliseert het nieuwe gevoel en gedrag zich. Het eindresultaat van de behandeling is dat de patiënt meer zichzelf wordt, veel bewuster leeft, zijn of haar relatie(s) duidelijker ziet en daarin beter functioneert, zich als ouder beter manifesteert naar kinderen toe, en een gezondere instelling ten opzichte van werken krijgt. De snelheid van deze ontwikkeling is afhankelijk van de mogelijkheden en de omstandigheden van de patiënt. Deze ontwikkeling zal altijd plaats vinden, alleen het tempo verschilt per persoon. De tussenpauses worden langer en langer. Na drie à vier maanden houden die bezoeken op omdat men nu alleen verder kan, bevrijd van die drukkende lasten uit het verleden.